اعطای نمایندگی

نحوه اخذ نمایندگی :

متقاضیانی که توسط شرکت برند صلاحیت دریافت نمایندگی داشته باشند تنها با استخدام کارمند در شهرستان خود می توانند درآمد چشمگیری داشته باشند .

جهت دریافت نمایندگی ضمن دارا بودن شرایط ذیل فرم الکترونیکی را تکمیل نموده و به آدرس agency@44est.com ارسال نمایید .

شرایط عمومی متقاضیان نمایندگان حقیقی :

1-1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور
1-2- عدم اعتیاد به مواد مخدر
1-3- عدم حجر و برخورداری از سلامت روانی
1-4- نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت
1-5- توانایی مالی و امکان تجهیز دفتر کار

شرایط اختصاصی نماینده حقیقی :

1-2- حداکثر سن 55 سال برای نمایندگان حقیقی غیر از بازنشستگان ارگان های دولتی
2-2- در اختیار داشتن واحد کار مناسب با وسعت حداقل 15 متر یا دارای وسعت 30 متر

فرم درخواست نمایندگی