ورود به سامانه ها


کارمندان محترم توجه داشته باشید که با کادر اول می توانید وارد پنل شخصی خود و با کادر دوم وارد بخش صفحات و پشتیبانی شوید. هم چنین استفاده از سامانه و صفحات آموزشی تنها پس از گذشت24 ساعت.امکان پذیر خواهد بودورود کارمندان به سامانه پیام کوتاه 44sms

آموزش و پشتیبانیکارمندان محترم : جهت مشاهده کلیه ویدئو های آموزشی کسب درآمد ،بعد از 24 ساعت نام کاربری و کدملی خود را در فرم زیر وارد کنید.


ورود کارمندان به صفحات آموزشی
تیم 44SMS 10 خط آزاد کارمند ما نیستید همین حالا ثبت نام کنید لطفا در نظرسنجی  نحوه خدمات سایت ما شرکت نمایید